Tin bệnh viện
THÔNG BÁO TUYẾN XE BUS ĐẾN BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW

Ngoài tuyến Bus 60B đã có, Thành phố Hà Nội bố trí thêm tuyến xe bus số 25 nối thẳng 2 cơ sở Bệnh viện tại Giải Phóng và Kim Chung, Đông Anh tạo thuận lợi cho người bệnh và nhân viên y tế.  

Điều chỉnh lộ trình, hạ tầng tuyến 25 Bệnh Viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở II – Bến xe Giáp Bát từ ngày 15/08/2017
Thực hiện quyết định số 1078/QĐ-SGTVT ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng vùng phục vụ xe buýt đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở II tuyến xe buýt 25
1. Điều chỉnh điểm đầu cuối:
Đầu A: Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở II
Đầu B: Bến xe Giáp Bát
2. Điều chỉnh lộ trình, hạ tầng trên tuyến

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp